Knoop XL Eindhoven

Knoop XL Eindhoven

Dinsdag 16 maart heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie Fellenoord – Knoop XL unaniem vastgesteld. Deze plannen zijn de stip op de horizon voor een hele nieuwe wijk rondom station Eindhoven Centraal. Een belangrijke mijlpaal. In dit gebied staan nu vooral kantoren aan de Fellenoord, maar dit gebied transformeert de komende 20 jaar naar een wijk waar je kunt wonen, werken en verblijven.

De ontwikkelvisie stoelt op 5 principes:
• Een wijk voor iedereen
• Maximaal groen
• Een stadsboulevard
• De verbonden stad
• Naar een multimodaal knooppunt

Van Deursen Group wil hier, in samenwerking met Movement Real Estate, de volgende stappen in gaan zetten. Vanuit onze positie in het gebied hebben we het streven om als ‘frontrunner’ en als één van de eerste ontwikkelaars een woongebouw toe te voegen. De architectenselectie is hiervoor reeds opgestart!

De verbindende factor van de Van Deursen Group
Binnen Eindhoven kenmerken vele Philips gebouwen zich door de bruggen die de gebouwen onderling verbinden. Van Deursen Group heeft de ambitie om de brug te zijn tussen het oude en het nieuwe Fellenoord!