Op je balkon live de wedstrijden van PSV te bekijken!

Op je balkon live de wedstrijden van PSV te bekijken!

Dat is het voorrecht wat de bewoners van de appartementen in de top van de toren hebben. De verankering van de wijk ‘’Hartje EHV’’ wordt gerealiseerd in 2022/2023 door een gebouw van 90 meter hoogte op te trekken tezamen met een gebouw van 10 lagen hoog. Hierdoor ontstaat een gebouw dat ruimte biedt aan 476 huur-appartementen in met name het midden segment.Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd in samenwerking met Interesting Vastgoed en Opportunity Partners.

We kunnen niet wachten om met de start van de bouw te beginnen!